Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Приказано је првих десет. Ако се тражени појам не налази у приказу, будите одређенији при задавању кључа претраге.

 Резултати претраге
Пронађено појмова: 12 

драма (грч. drao чиним, радим, drama радња), латиницом: drama
радња; тет. песничка врста која приказује догађаје из људског живота као да се у садашњости и пред нашим очима збивају: лица која учествују, говорз. и раде, свако према свом карактеру; при том увек мора да постоји борба двеју супротности — конфликт, сукоб, а нарочито јединство драмске идеје. Пошто се, у експозицији, прикажу разлози конфликта и чвор запе тља, развитак радње достиже, у перипети ји, свој врхунац, после чега, у катастрофи, долази решење конфликта. Драма је по дељена на чинове (1, 3 или 5), а чинови на појаве или сцене. Врсте: жалосна игра или трагедија, комедија (са шалом и позом) и позоришна мгра, тј. драма у ужем смислу; фиг. догађај или доживљај који је по својој узбудљивости сличан драми.

драматика (грч. drama), латиницом: dramatika
драмска поезија, на ука о драми и драмској уметности.

драматизација (грч. drama), латиницом: dramatizacija
прављење драме, ,давање драмског облика (причи, догађају, мисли), удешавање за приказивање на по зорници.

драматизирати (грч. drama), латиницом: dramatizirati
правити драму, један предмет, догађај, или једну мисао обрадити као драму, дати драмски облик, удесити за приказивање на позорници.

драматичан (грч. drama), латиницом: dramatičan
који се односи на драму, који се збива као у драми, тј. са пуно .радње, живо и у разговору (дија лошки).

драматичар (грч. dramatikos), латиницом: dramatičar
драмски пе сник, писац драме.

драматоманија (грч. drama, mania помама, лудило), латиницом: dramatomanija
претерана љубав према драми, страст за позориштем.

драматопеја (грч. drama, poi66 правим), латиницом: dramatopeja
пи сање и приказивање позоришних комада.

драматург (грч. drama, ergoii дело, dramatur gos), латиницом: dramaturg
онај који познаје драмску поезију и критички гшше о њој и о приказивању драма на позорници; стручни саветник управе позоришта који чита драмска дела, предлаже њихово приказивање и удешава их за позорницу.

драматургија (грч. drarnaturgia), латиницом: dramaturgija
наука о бићу и суштини драмског песништва, теорија драме; наука о устројству и уређењу по зорнице.


Насловна страна - Постаните сарадник - Форум - IE8 акцелератор - О пројекту

© 2006 Вокабулар, верзија 0.2.10