Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Резултати претраге
Пронађено појмова: 9 

каса (л. capsa, тал. cassa), латиницом: kasa
благајна, метални орман где се чува новац, место где се новац прима и исплаћује; трговачки: готов новац; каса дефект, каса дефицит, каса манко мањак при прегледу фактичког стања благајне и благајничких књига; ин каса (тал. in cassa) налази се у каси, тј.у готовом новцу; пер каса (тал. per cassa) уз плаћање у готовом новцу.

каса-конто (тал. cassa-conto), латиницом: kasa-konto
трговачки: рачун благајнице, један од рачуна "главне књиге" у који се збирно уносе, дневно или месечно, сва примања и издавања на благајници (овај се рачун салдира рачуном изравнања; салдо овог рачуна показује стање благајне).

каса-салдо (тал. cassa-saldo), латиницом: kasa-saldo
трговачки: остатак (или: претек) после закључивања касе; закључак стања касе.

каса-шконто (тал. cassa-sconto), латиницом: kasa-škonto
трговачки: одбитак (или: смањење) купцима и кужницима кад купују за готово или кад плаћају дуг пре рока.

каса-штик (н.Kassen-stuck), латиницом: kasa-štik
позоришни комад, филм и сл. који има мното посетилаца, те доноси добар приход.

каса-штраца (тал. cassa-staza), латиницом: kasa-štraca
трговачки: помоћна књига у коју се привремено уносе примици и издаци, да би се доцније унелиу главну књигу благајне.

касација (фгр. cassation), латиницом: kasacija
отпуштање из службе, смењивање са дужности, лишење чина; поништење, напр. једне пресуде и др.: највиши суд који доноси коначне одлукео пресудама првостепених и апелационих судова.

касарна (фр. caserne), латиницом: kasarna
зграда у којој стално станује војска; фигуративно: кућерина.

касаторан (фр. casser поништти), латиницом: kasatoran
правно: укидан, који укида, поништава, који поништава, смењује; касаторна клаузула споредан уговор, који се додаје главном уговору, по кме једна страна не мора да се држи уговора ако друга не испуњава његове одредбе.


Насловна страна - Постаните сарадник - Форум - IE8 акцелератор - О пројекту

© 2006 Вокабулар, верзија 0.2.10