Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

Sibila (grč. Sibylla, lat. Sibylla)
ime većeg broja (oko 10) proročica u starom veku (kod Grka i Rimljana); fig. babetina, matora veštica.

sibilacija (nlat. sibilatio)
med. v. sirigmus.

sibilant (lat. sibilare šištati, sibilans)
gram. piskavac, šuštavac, šuštavi glas (žiš).

sibilarizacija (lat. sibilare piskati, zviždati)
fon. glasovna pojava promene zadnjonepčanih suglasnika u vezi sa samoglasnicima pored prednjeg reda pri kojoj se menjaju u sibilante, odnosno u afrikate.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10