Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

antiteza (gr. suprotnost, suprotno)
1. suprotnost između značenja dvaju pojmova ili dvaju sudova (može biti kontradiktorna, protivrečna, ili kontrarna, oprečna); 2. oprečnost dvaju karakter, dveju težnji i sl.; 3. u transcendentalnoj filozofiji Kantovoj i dija ektici Hegelovoj: suprotnost prema tezi; 4. ret. iskazivanje jedne misli pomoću dva suprotna pojma, napr.; "Ide ludo, progovara mudro"; up. teza, sinteza.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10