Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 27 

ara (l. ara)
oltar, žrtvenik.

arabeska (tal. arabesco)
1. slik. ukras u arapskom stilu, zapravo slike iz biljnog sveta, pošto je Arapima vera zabranjivala da slikaju ljude i životinje; fantastične linije u slikarstvu; 2 u baletu; figura kad igrač (ica) stoji na jednoj nozi.

arabicitet (nl. arabicitas)
suština, osobenost i poznavanje arapskog jezika, arapske književnosti i dr.

arabist ()
znalac arapskog jezika, arapske književnosti i umetnosti; naročito: čuveni medicinari Srednjeg veka koji su bili pod uticajem arapskih lekara.

arabizam ()
osobenost arapskog jezika; reč uzeta iz arapskog jezika.

arabizirati ()
udesiti po arapski; govoriti arapski; upotrebljavati u govoru arapske reči; ugledati se na Arabljane, napr.u umetnosti.

arabotedesko (tal. arabotedesco arapsko.nemački)
mešavina mavarskog, rimskog i gotskog stila u slikarstvu i vajarstvu.

aragonit ()
min. bezbojan ili žućkast mineral, karbonat kreča, kristališe po rimpskom sistemu.

arahnide (gr. l. aranea pauk, vid,oblik)
pl. zoološki: paucima slične životinje, pauci; arahnoide.

arahniti (gr. pauk)
pl. geol. v. arahnoliti.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10