Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 2 

filigran (fr. filigrane, l. filum konac, nit, žica, granum zrno)
1. umetnički, obično uresni (ornamentalni) mrežast rad od zlatne ili srebrne žice, kujundžijski rad; 2 vodeni žig na hartiji, na novčanici; filigran-papir fina hartija sa utisnutim mrežastim šarama, mustrama.

filigranirati (l.filum konac, žica, franum zrno)
raditi (ili:izrađivati filigrane.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10