Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 3 

fond (fr. fond, l. fundus temelj)
1. glavnica, suma novca kao osnova nekog preduzeća, osnovni kapital; zaklada, novac koji sem ože trošiti samo za određenu svrhu, ili samo u izvesnim slučajevima; invalidski fond novac koji služi za izdržavanje invalida i njihovih porodica; dispozicioni fond novac za poverljive svrhe, o čijem utrošku vlada ne mora polagati račune parlamentu; rezervni fond u akcionarskim društvima: glavnica koja se stvara redovnim odvajanjem određenog procenta od dobitka, a služi za pokriće eventualngo gubitka i sl.; 2. u Engleskoj: državni prihodi namenjeni plaćanju kamata na državne zajmove.

fondamento (tal. fondamento)
muzički: osnovni bas, osnovni glas.

fondirati (fr. fonder)
v. fundirati.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10