Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 55 

for (fr. fort, l. fortis jak)
vojnički: samostalno malo utvrđenje, tvrđavica.

foramen (l. foramen otvor, rupa)
anatomski: ušće kanala, spojni put (u mozgu, kostima).

foraminozan (nl. foraminosus)
izbušen, probušen.

foraminulozan (nl. foraminulosus)
koji ima vidljive, opažljive pore.

forcando (tal. forzando)
muzički: pojačavajući, naglašujući.

forcato (tal. forzato)
muzički: pojačano, snažno, naglašujući.

forceps (l. forceps klešte, klešta)
medicinski: klešta za izvlačenje deteta (kod teškog porođaja).

forcimer (n. Vorzimmer)
pretsoblje; čekaonica.

fordizam ()
sistem naučen organizacije rada, nazvan po svom tvorcu, amer. velikom industrijalcu Henri Fordu: uspeh nekog preduzeća zavisi od tačne promene potreba za nekim dobrom i organizacije rada; glavno sredstvo kojim on postiže uspeh u svom preduzeću je t.zv. "beskrajno platno", tj. predmet izrađivanja kruži na pokretnoj tezgi od radnika do radnika i kod svakog se zadržava tačno onoliko koliko je radniku potrebno da izvrši određen i uvek isti posao; na ovaj način nema potrebe nadzora, nego se radnik prilagođava ritmu određenom mu kretanjem toga "beskrajnog platna".

forforescirati (nl.phosphorescere)
svetlucti u mraku, svetleti bez davanja osetne toplote i sagorevanja.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10