Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 3 

karma (ind. karma)
fil.jedna od glavnih dogmi u grahmanizmu, budizmu i džainizmu: apsolutni zakon uzročnosti koji neizbežno prati svet u svima njegovim ispoljenjima (manifestacijama). Sva živa bića podložna su zakonu karme: on goni svet na ponovno rađanje, život i smrt; svaki, pa i najmanji akt ostavlja za sobom svoj karmički efekat, koji čini sudbinu svakog čoveka onakvom kakvu je zaslužio svojim prethodnim životom.

karma-joga (ind. karma-yoga)
fil. sistem života po kome se čovek usavršava služenjem čovečanstvu delanjem, preko akcije (nasuprot meditaciji i askezi).

karmanjol (fr. carmagnole)
1. po tal. gradu Karmonjoli nazvana francuska revolucionarna pesma i igra iz 1792, rugalica Mariji Antoaneti; internacionalna revolucionarna pesma; 2. kratak kaput iz vremena Fr. revolucije; figurativno: revolucionar, jakobinac.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10