Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 9 

kasa (l. capsa, tal. cassa)
blagajna, metalni orman gde se čuva novac, mesto gde se novac prima i isplaćuje; trgovački: gotov novac; kasa defekt, kasa deficit, kasa manko manjak pri pregledu faktičkog stanja blagajne i blagajničkih knjiga; in kasa (tal. in cassa) nalazi se u kasi, tj.u gotovom novcu; per kasa (tal. per cassa) uz plaćanje u gotovom novcu.

kasa-konto (tal. cassa-conto)
trgovački: račun blagajnice, jedan od računa "glavne knjige" u koji se zbirno unose, dnevno ili mesečno, sva primanja i izdavanja na blagajnici (ovaj se račun saldira računom izravnanja; saldo ovog računa pokazuje stanje blagajne).

kasa-saldo (tal. cassa-saldo)
trgovački: ostatak (ili: pretek) posle zaključivanja kase; zaključak stanja kase.

kasa-škonto (tal. cassa-sconto)
trgovački: odbitak (ili: smanjenje) kupcima i kužnicima kad kupuju za gotovo ili kad plaćaju dug pre roka.

kasa-štik (n.Kassen-stuck)
pozorišni komad, film i sl. koji ima mnoto posetilaca, te donosi dobar prihod.

kasa-štraca (tal. cassa-staza)
trgovački: pomoćna knjiga u koju se privremeno unose primici i izdaci, da bi se docnije uneliu glavnu knjigu blagajne.

kasacija (fgr. cassation)
otpuštanje iz službe, smenjivanje sa dužnosti, lišenje čina; poništenje, napr. jedne presude i dr.: najviši sud koji donosi konačne odlukeo presudama prvostepenih i apelacionih sudova.

kasarna (fr. caserne)
zgrada u kojoj stalno stanuje vojska; figurativno: kućerina.

kasatoran (fr. casser poništti)
pravno: ukidan, koji ukida, poništava, koji poništava, smenjuje; kasatorna klauzula sporedan ugovor, koji se dodaje glavnom ugovoru, po kme jedna strana ne mora da se drži ugovora ako druga ne ispunjava njegove odredbe.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10