Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

kinema (gr. pokret, kretanje)
v. kinematograf.

kinematika (gr. pokret, kretanje)
nauka o zakonima kretanja tela bez obzira na sile i mase koje to kretanje proiizvode; primenjena kinelatika deo ove nauke nauke koji se bavi mehanizmima kretanja;up. kinetika.

kinematograf (gr. kretanje, pisati)
1. aparat za snimanje i reprodukovanje predmeta koji se kreću, pronađen 1895 g., naročita vrsta fotografskog aparata koji pravi u sekundi oko 20 snimaka; 2 dvorana u kojoj se prikazuju i gledaju filmski snimci; kinetograf, kinetoskop.

kinematogram (gr. kretanje, slika)
niz živih, kinematorgrafskih slika.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10