Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 3 

murijati (l.muria salamura, raso, nl.muriata)
pl.hem. hloridi

murijatikum (nl.muriaticum sc.acidum, l.muria salamura, paco)
hem. sona kiselina, hlorovodonična kiselina

murijatičan (nl.muriaticus)
hem. koji sadrži sonu kiselinu; murijatični prah barutu slična smesa koja, mesto šalitre, sadrži hlorno-kiseo kali


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10