Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 11 

oka (tur.okka, vakije)
1. ranija jedinica za merenje težine u Turskoj, Srbiji, Bosni, Grčkoj, Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji = 1,250 - 1,28 kg.

oka (peruan., šp.)
2. biljka sa hranljivim korenom (nl.Oxalis tuberosa)

okalescencija (nl.ocallescentia)
zadebljavanje kože, otvrdnjavanje kože, dobivanje debele kože; fig.neosetljivost, otupelost

okapi ()
zool. vrsta male žirafe, velike kao konj, u prašumama Središne Afrike, veoma retka životinja

okarina (tal.oca, ocarina)
muz. mali, poglavito dečji duvački instrumenat od ilovače, sa 10 rupa za tonove

okazion (l.occasio, gen.occasionis)
prilika, zgoda, prigoda, povoljan slučaj; povod, razlog

okazionalisti (l.occasio)
pl. fil. pristalice okazionalizma

okazionalizam (l.occasio)
fil. učenje o slučajnim uzrocima, po kome bog svuda neposredno sadejstvuje služeći se voljom ljudi i nagonom životinja samo kao povodom za delanje; ne utiču telo i duša jedno na drugo, kako je tvrdio Dekart, nego bog stvara, u zgodnoj prilici (l.occasio), od kretnji osećaje u čulnim organima, a od akata volje, opet u zgodnoj prilici, pokrete mišića. Glavni pretstavnici ovoga pravca, okazionalisti, su: Arnold Gelinks (1624-1669) i Nikolas Malbranš (1638-1715)

okazionalni sistem ()
fil. v. okazionalizam

okazionalno (nl.occasionaliter)
pril.slučajno, zgodom, prigodno


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10