Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 37 

prim (lat. prima od primus prvi)
1. muz. instrument udešen za prvi, vodeći glas; a prim a sa crticom = a'; 2. fin. višak koji se plaća, na neki novac, devizu, hartiju od vrednosti preko nominalne vrednosti ili zakonom utvrđenog kursa, ažija; 3. u kat. manastirima: prvi jutarnji čas za molitvu,u 6 časova, ili drugi kanonski čas; 4. u mačevanju: prvi borački stav; up. prima.

prim-brojevi ()
prosti brojevi koji se ni sa jednim drugim brojem, sem s brojem 1 i sa samim sobom, ne mogu deliti bez ostatka, npr. 7, 11, 13, 19, 23, itd.

prima (lat. prima od primus prvi)
1. trg. prva, najbolja ili najfinija vrsta neke robe (prima sorte); 2. muz. prvi ton jedne oktave, prva partija, prvi glas; 3. prvi a i najstariji razred neke više škole; 4. prvo izdavanje menice, mrva menica; up. prim.

prima balerina (tal. prima ballerina)
prva igračica, prvakinja u baletu nekog pozorišta i sl.

prima sorte (ital. prima sorte)
trg. prva, najbolja, najfinija vrsta robe; prima.

prima vista (ital. prima vista)
trg. po viđenju tj. platiti menicu; muz. svirati nešto odmah, čim se vidi, s lista, bez pripreme.

prima-menica ()
prvi primerak jedne vučene menice (za razliku od drugog primerka ili sekunda-menice).

prima-nota (ital. prima nota)
trg. prvobeležnica, trg. knjiga u koju trgovac najpre unosi sve dnevne poslove; memorijal.

primadona (ital. prima donna)
prva pevačica (opere); umetnica koja igra glavne uloge (u operi, drami, filmu).

primaliteti (nlat. primalitates)
pl. fil. po Kampaneli: atributi koji sačinjavaju suštinu onoga što jest i onoga što nije; primaliteti onoga što jest su: sposobnost bitisanja i delanja (potentia), znanje (sapientia) i ljubav (amor); primalitet onoga što nije jesu: nesposobnost (impotentia), ludost (insipientia) i mržnja (odium).


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10