Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 3 

proton (grč. protos prvi)
fiz. pozitivno jezgro vodonikovog atoma čiji je naboj ili opterećenje iznosi jedan pozitivan električni elementarni kvantum; protoni zajedno sa neutronima nalaze se u sastavu atomskog jezgra; up. elektron.

proton pseudos (grč. proton, pseudos laž)
fil. prva laž, prva zabluda, pogrešna osnovna pretpostavka kao izvor svih docnijih pogrešnih zaključaka (Aristotel).

protonotar (grč. protos, lat. notarius beležnik,pisar)
prvi pisar, glavni sekretar (ili: tajnik); prvi sveštenik posle patrijarha u Carigradu; u katoličkoj crkvi: titula visokog sveštenog lica, po rangu odmah iza biskupa, koje obavlja sve poslove koji se tiču papske stolice u katoličkoj crkvi.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10