Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 2 

reducirati ((lat. redulcerare))
med. ponovo zagnojavati, izazivati gnojenje, ponov se otvarati (o čirevima).

reducirati ((lat. reducere))
svesti, svoditi; pretvarati, svesti, svoditi, obračunavati (novce, mere i tegove); smanjiti, smanjivati, spstiti, spuštati, snižavati, sniziti (cenu); svesti, svoditi na manju meru; ograničiti, ograničavati; muz. udesiti komad (partituru) za manji broj instrumenata; hem. osloboditi metale njihovih jedinjenja sa kiseinikom, sumporom, solima ili drugim nekim elektor-negativnim telom; peć za reduciranje peć u kojoj se metali izdvajaju iz svojih prirodnih jedinjenja; kuv. ukuvati, ukuvavati; ukinuti, otpustiti iz službe.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10