Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

revizionizam ((nlat. revisio))
1. pokret za menjanje ustava; 2. pravac u socijaldemokratskom pokretu koji bi hteo da dovede u sklad Marksovo učenje sa stvarnim prilikama i potrebama istorijskog razvoja, ustvari sa potrebama buržoazije (up. lenjinizam, marksizam); 3. traženje da se menjaju odredbe Versajskog ugovora o miru (u periodu između prvog i drugog svetckog rata).


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10