Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 2 

vizir (tal. visiera, fr. visiere)
1. deo šlema: rešetka koja pokriva lice a ne smeta gledanju i koja može, prema potrebi, dići i spustiti; 2. naprava na vatrenom oružju pomoću koje se nišani, nišanska gajka, nišan; 3. na instrumentima za merenje uglova: zadnji diopter.

vizirati (l. visere gledati, zagledati, fr. viser)
1. nišaniti, gađati, uzeti na nišan; 2. imati u vidu što, smerati nešto, težiti za nečim; 3. odrediti zapreminu posude; 4. overiti putne isprave, staviti vizu na pasoš i dr.; 5. delove i figure jednog grba opisati i označiti prema pravilima heraldičke umetnosti.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10